Adresa: Fajka s.r.o.

A. Hlinku 1452/3

022 01 Čadca

Slovensko

IČO: 44349556

DIČ: 2022666712

IČ DPH: SK2022666712

Bankový účet v ČSOB: IBAN SK28 7500 0000 0040 2315 9514  BIC CEKOSKBX

Dátum vzniku 26. augusta 2008, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50060/L

Telefón: +421 948 444 858

Email: info@fajkashop.sk