Návody

VODNÉ FAJKY

Návod na použitie a k obsluhe:

Flakón

Stredová ozdobná časť fajky s tesnením k flakónu a vývody pre hadicu

Keramická násada¨

Ochranný kovový tanier

Montáž:

Opatrne rozbaľte jednotlivé časti FAJKY.

Flakón postavte na pevné stabilné podložke.

Zložte stredovú ozdobnú časť (podľa druhu fajky sa môže skladať s niekoľkých dielov)

Dotiahnite trubičku zo spodku stredovej ozdobnej časti, ktorá sa vkladá do flakónu.

Pozorne skontrolujte utesnenie medzi stredovou častou a flakónom.

Nasaďte ochranný kovový tanier na stredovú časť, potom gumové tesnenie a následne keramickú násadu.

Nastrčte hadicu na vývod v stredovej časti, rovnako z gumovým tesnením.

Používanie a uschovanie:

(Hookah is made for smoking tobacco and treacle i.e. products intended specially for hookahs.)

Vodná fajka slúži ku fajčeniu tabaku a melasy, tzn výrobkov špeciálne vyrábaných k tomuto účelu. POZOR!

Iba pre zákonom povolené výrobky v danej zemi. Vo väčšine štátov je zákonom zakázané fajčenie marihuany a iné omamné látky, prípadne produkty z nich vyrobené! Hrozí právny postih.

Pred prvým použitím fajku dôkladne umyte, hlavne miesta, ktoré prichádzajú do styku s ústami.

Do poručujeme utrieť tampónom napusteným potravinárskym liehom. Toto robte vždy po každom použití.

Pred použitím nelejte vodu do flakónu, aby trubička stredovej časti bola ponorená zhruba 2 cm vo vode.

Vložte primeranú časť tabaku, či melasy na keramickú časť.

Prekryte tabak alobalom a dôkladne pritlačte okraje ku keramické časti.

Na niekoľko miestach prepichnete alobal vhodným náradím (pribalenou ihlou) . Na alobal položte uhlík a zapáľte ho.

Upozorňujeme, že vdychovanie dymu je zdraviu škodlivé, na čo by Vás mal upozorniť výrobca, alebo predajca tabaku, či melasy.

Shisha je rovnako ozdobným prvkom interiéru.

Po použití fajky:

Opatrne odstráňte vyhorený uhlík pomocou priložených klieští.

Odstráňte alobal z keramickej časti.

Odstráňte zbytky tabaku, či melasy z keramické časti.

Po vychladnutí opláchnite keramickú násadu v teplej vode. Dbajte aby násada bola studená, v opačnom prípade môže dôjsť k prasknutiu, alebo popáleniu ruky.

Vylejte vodu z flakónu.

Počkajte, až všetky časti sú dostatočne suché.

Vodná fajka (orientálne typy sa volajú aj: nargilé, kalián, shisha/šíša/šiša; tr. Nargile, gr.Nαργιλές – Nargiles) je fajka skladajúca sa z rúrky, ktorá má na jednom konci hlavicu s tabakom, v strednej časti má vyvedenú hadičku alebo hadičky vedúce do úst fajčiara (fajčiarov) a na druhom konci je ponorená do nádoby na vodu (tzv. vázy). Funguje na princípe filtrácie a ochladzovania dymuprebublávaním cezvodný filter, ktorý zachytáva väčšinu nečistôt.

Väčšina vodných fajok sa skladá z piatich od seba oddeliteľných častí:

Korunka – keramická nádoba na tabak. Existuje viac typov korunky, okrem u nás najrozšírenejšej štandardnej korunky sú to napríklad ‘Phunnel Bowl’, ‘Vortex Bowl’ atď.
Tanier – kovový tanier, ktorý slúži hlavne na zachytávanie sadzí z uhlíka pri jeho čistení počas fajčenia.
Telo – kovový komponent, ktorý spája väčšinu ostatných.
Hadica – papierová alebo gumená hadica, cez ktorú prúdi dym do úst fajčiara.
Váza – obvykle sklenená nádoba na vodu, cez ktorú sa filtruje dym. Ten je tu potom uskladnený až do nasatia hadicou.
Ako fajčivo sa väčšinou vo vodnej fajke používa tabak zmiešaný s melasou, medom a olejom, ktorý je vlhký a mazlavý a pri horení silno dymí. Tabak sa dodáva s rôznymi príchuťami. V Európe sú obľúbené tabaky s príchuťami napríklad jablkový, melónový, mätový, kávový, cocacolový atď. Naopak v arabských štátoch sú najobľúbenejšie tabaky silné bez príchutí, napríklad zaghloul. Na zapálenie tabaku slúži tlejúci uhlík vytiahnutý z ohniska alebo rýchlozápalné drevené uhlie, ktoré sa používa aj pri pálení vonných bylín, driev alebo kadidla. Doba fajčenia fajky je závislá od doby, počas ktorej tlie uhlík.

Vodná fajka sa vyvinula z indickej huky. Pri huke sa do hlinenej nádoby na žeravé uhlie kládol tabak a dym sa viedol rúrkou do spolovice vodou naplnenej škrupiny kokosového orecha, odkiaľ sa inhaloval otvorom na jej boku. Neskôr sa vodná fajka rozšírila do Arábie, odtiaľ do osmanskej Malej Ázie. Dnes je obľúbená najmä na Strednom východe, v Gréckua Turecku. Veľmi populárna bola od 17. stor. práve v Malej Ázie, bola súčasťou miestnej mestskej gréckej a tureckej kultúry. Po roku 1923, kedy sa konala Grécko-turecká výmena obyvateľov sa vodná fajka spolu s Maloázijskými Grékmi dostáva do Grécka, kde bola jedným zo symbolov gréckeho štýlu rembetiko a spájaná tak s kriminálnymi kruhmi. Piesne v štýle rembetiko často ospevovali vodnú fajku, rovnako tak aj niektoré turecké piesne.

DREVENÉ FAJKY

Upozornenie pre fajčiarov fajok

Pri zapaľovaní novej fajky je ju možné naplniť tabakom len do jednej tretiny obsahu, ďalej potom do polovice, troch štvrtín až nakoniec do plného obsahu.

Platí tu zásada, čím pomalšie bude fajka zapaľovaná, tým lepšie bude majiteľovi slúžiť.

Niektorí renomovaní výrobcovia doporučujú (pri novej fajke) vytrieť vnútro včelím voskom.

Prajeme vám príjemné chvíle s vašou novou fajkou.

PĽOSKAČKY

Náprstná fľaša – pľoskačka je vyrobená z ušľachtilej ocele, je určená k uchovávaniu alkoholických nápojov. Nenaplňujte ju nikdy kyslými tekutinami. Aby Vám slúžila dlhé roky dodržujte tieto zásady:

Vždy pred naplnením a po použití (vyprázdnením) ju dôkladne vypláchnite.

Nenechávajte vo fľaši ostatky nápoja.

Nedoporučujeme vo fľaši uschovávať alkoholické nápoje dlhšie ako 3 dni.

Dlhšiu dobu nepoužívanú fľašu udržujte v suchu a chráňte pred vlhkom.

Nenaplňujte fľašu perlivými, kyslými a slanými nápojmi.

Objemy pľoskačiek:

Na dne pľoskačky sa nachádza údaj o jej objemu OZ. Nižšie sa nachádza tabuľka k jednoduchému prevodu objemu OZ na ml:

1/4 fl oz ~ 8 ml

1/3 fl oz ~ 10 ml

1/2 fl oz~ 15 ml

3/4 fl oz ~ 24 ml

1 fl oz ~ 30 ml

2 fl oz ~ 60 ml

3 fl oz ~ 90 ml

4 fl oz ~ 120 ml

5 fl oz ~ 150 ml

6 fl oz ~ 180 ml

7 fl oz ~ 210 ml

8 fl oz ~ 240 ml

9 fl oz ~ 270 ml

10 fl oz ~ 300 ml

PLAMEŇOVÝ ZAPAĽOVAČ

inštrukcie obsluhy

Nenechávajte v blízkosti detí!

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

Obsahuje horľavý plyn pod tlakom.

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

Nad viditeľnou časťou plameňa je vysoká teplota.

Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popálenia a ohni.

Neponechávajte zapálený dlhšie ako 10 sekúnd.

Návod na reguláciu dĺžky plameňa plynového zapaľovača

Spodná regulácia:

Držte zapaľovač kolmo dnom dolu.

Odkloňte zapaľovač do priestoru.

Pomocí skrutkovača otáčajte ventilom na jednu, alebo druhú stranu (+ veľký plameň, – malý plameň; zmenšenie plameňa spôsobí pohyb v smere hodinových ručičiek a nastavte primeranú výšku plameňa)

Presvedčte sa, že plameň zapaľovača je uhasený, zapaľovač nie je horký a v blízkosti nie je oheň.

Návod na doplňovanie plynu do plynového zapaľovača

Zapaľovače plňte iba plynom k tomu určeným.

Držte zapaľovač dnom hore.

Odkloňte zapaľovač do priestoru.

Na ventil zapaľovača priložte plniacu ihlu.

Plňte 3-4 krátkymi vpichmi.

Plňte pomaly, nepreplňujte.

Neplňte zapaľovač v blízkosti otvoreného ohňa!

Po plnení utrite zapaľovač a ruky, skôr, ako si zapálite.

Po plnení čakajte 30-40 sekúnd pred ďalším použitím zapaľovača.

Žiadny zapaľovač, ani akýkoľvek produkt našej spoločnosti nie je hračkou pokiaľ takto výrobca neoznačil takýto výrobok značkou umožňujúci s produktom hrať.

Informujeme:

-Nenechávajte v blízkosti detí!

-Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

-Obsahuje horľavý plyn pod tlakom

-Zapaľovač zhasína po uvoľnení mačkacieho mechanizmu.

-Dávajte pozor, aby vám nikdy nespadol, prípadné nikdy neodkladajte horiaci (nezhasnutý) zapaľovač (**).

-Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

-Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

-Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

-Nad viditeľnou časti plameňa je vysoká teplota.

-Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popáleniu a ohňu.

-Nenechávajte zapálený dlhšie ako 10 sekúnd.

-Nožnice a orezávače slúžia výhradne k orezávaniu dútnikov.

ŽHAVIČ

Inštrukcie obsluhy

Nenechávajte v blízkosti detí!

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

Obsahuje horľavý plyn pod tlakom.

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

Nad viditeľnou častou plameňa je vysoká teplota.

Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popálenia a ohňu.

Neponechávajte zapálený dlhšie ako 10 sekúnd

Návod k obsluhe, naplňovaniu, regulácii a údržby benzínového zapaľovača

Naplňujte iba benzínom určeným k naplňovaniu benzínových zapaľovačov. Po otvorení zapaľovača je potreba vytiahnuť vložku z puzdra zapaľovača. Ľahko odklopte vrstvu tvrdšej hmoty spod vložky a zľahka vlhčite mäkkú vrstvu vložky. Dbajte, aby ste zapaľovač nepreplnili. Po doplnení potrebného množstva vložku obtrite suchou handrou a puzdro zapaľovača nasuňte späť. Potom zapaľovač opäť utrite suchou handrou a zapáľte ho skúšobne ďalej od tela, oblečenia a látok ľahkého zapálenia.

Pozor: Benzín môže dráždiť kožu. Je preto nutne si po plnení umyť ruky.

Predlženie a výmena knôtu

Ak Vám z černí koniec knôtu, uchopte ľahko tento koniec pinzetou a po vytiahnite ho až sa objaví knôt nový – biely. Z černavý koniec potom odstráňte.

Pokiaľ vymaňujete celý knôt, je potreba vytiahnuť opatrne celú vnútornú časť zapaľovača (vložku a celú vnútornú časť) a knôt vymeniť spolu s výložkou. Potom vsuňte nový knôt a celý zapaľovač zložte do pôvodného stavu.

Výmena kamienkov

Pokiaľ je nutné vymeniť v zapaľovači kamienok, musíte vytiahnuť vložku z puzdra zapaľovača. Potom odskrutkujte šrôb z dolnej časti vložky. Šrob (s pružinou) vytiahnite, vložte do trubičky nový kamienok a precízne šrôb s pružinou opäť zaskrutkujte. Niekoľkokrát potom škrknite kresacím kolečkom proti smeru škŕkania ? než sa kamienok správne uloží. Nakoniec vložku vráťte späť do puzdra.

Upozornenie:

Presvedčte sa, že plameň zapaľovača je uhasený, zapaľovač nie je horúci a v blízkosti nie je oheň.

Informujeme:

Nenechávajte v blízkosti deti!

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

Obsahuje horľavé palivo

Zapaľovač zhasína po uvoľnení mačkacieho mechanizmu.

Dávajte pozor, aby vám nikdy nepadol, prípadne nikdy neodkladajte horiaci (nezhasnutý) zapaľovač

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

Nad viditeľnou častou plameňa je vysoká teplota.

Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popáleniu a ohňu.

Neponechávajte zapálený dlhšie ako 10 sekúnd.

Nožnice a orezávače slúžia výhradne k orezávaniu dútnikov.

Doporučenie

Pred reklamáciou zapaľovača sa uistite, či je naplnený plynom, má správnu výšku plameňa.

Na mechanicky poškodené zapaľovače a prepálene mriežky sa nevzťahuje reklamácia

BENZÍNOVÝ ZAPAĽOVAČ

Inštrukcie obsluhy

Nenechávajte v blízkosti detí!

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

Obsahuje horľavý plyn pod tlakom.

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

Nad viditeľnou častou plameňa je vysoká teplota.

Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popálenia a ohňu.

Neponechávajte zapálený dlhšie ako 10 sekúnd

Návod k obsluhe, naplňovaniu, regulácii a údržby benzínového zapaľovača

Naplňujte iba benzínom určeným k naplňovaniu benzínových zapaľovačov. Po otvorení zapaľovača je potreba vytiahnuť vložku z puzdra zapaľovača. Ľahko odklopte vrstvu tvrdšej hmoty spod vložky a zľahka vlhčite mäkkú vrstvu vložky. Dbajte, aby ste zapaľovač nepreplnili. Po doplnení potrebného množstva vložku obtrite suchou handrou a puzdro zapaľovača nasuňte späť. Potom zapaľovač opäť utrite suchou handrou a zapáľte ho skúšobne ďalej od tela, oblečenia a látok ľahkého zapálenia.

Pozor: Benzín môže dráždiť kožu. Je preto nutne si po plnení umyť ruky.

Predlženie a výmena knôtu

Ak Vám z černí koniec knôtu, uchopte ľahko tento koniec pinzetou a po vytiahnite ho až sa objaví knôt nový – biely. Z černavý koniec potom odstráňte.

Pokiaľ vymaňujete celý knôt, je potreba vytiahnuť opatrne celú vnútornú časť zapaľovača (vložku a celú vnútornú časť) a knôt vymeniť spolu s výložkou. Potom vsuňte nový knôt a celý zapaľovač zložte do pôvodného stavu.

Výmena kamienkov

Pokiaľ je nutné vymeniť v zapaľovači kamienok, musíte vytiahnuť vložku z puzdra zapaľovača. Potom odskrutkujte šrôb z dolnej časti vložky. Šrob (s pružinou) vytiahnite, vložte do trubičky nový kamienok a precízne šrôb s pružinou opäť zaskrutkujte. Niekoľkokrát potom škrknite kresacím kolečkom proti smeru škŕkania ? než sa kamienok správne uloží. Nakoniec vložku vráťte späť do puzdra.

Upozornenie:

Presvedčte sa, že plameň zapaľovača je uhasený, zapaľovač nie je horúci a v blízkosti nie je oheň.

Informujeme:

Nenechávajte v blízkosti deti!

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

Obsahuje horľavé palivo

Zapaľovač zhasína po uvoľnení mačkacieho mechanizmu.

Dávajte pozor, aby vám nikdy nepadol, prípadne nikdy neodkladajte horiaci (nezhasnutý) zapaľovač

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

Nad viditeľnou častou plameňa je vysoká teplota.

Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popáleniu a ohňu.

Neponechávajte zapálený dlhšie ako 10 sekúnd.

Nožnice a orezávače slúžia výhradne k orezávaniu dútnikov.

Doporučenie

Pred reklamáciou zapaľovača sa uistite, či je naplnený plynom, má správnu výšku plameňa.

Na mechanicky poškodené zapaľovače a prepálene mriežky sa nevzťahuje reklamácia

ZAPAĽOVAČ HOBBY

Inštrukcie obsluhy

Nenechávajte v blízkosti deti!

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

Obsahuje horľavý plyn pod tlakom.

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

Nad viditeľnou častou plameňa je vysoká teplota.

Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popálenia a ohňu.

Neponechávajte zapálený dlhšie ako 10 sekúnd.

Návod na reguláciu dĺžky plameňa plynového zapaľovača

Spodná regulácia:

Držte zapaľovač kolmo dnom dolu.

Odkloňte zapaľovač do priestoru.

Pomocou skrutkovača otáčajte ventilom na jednu, alebo druhú stranu (+ veľký plameň, – malý plameň; zmenšenie plameňa spôsobí pohyb v smere hodinových ručičiek a nastavte priemernú výšku plameňa)

Presvedčte sa, že plameň zapaľovača je uhasený, zapaľovač nie je horký a v blízkosti nie je oheň.

Návod na doplňovanie plynu do plynového zapaľovača

Držte zapaľovač dnom hore.

Odkloňte zapaľovač do priestoru.

Na ventil zapaľovača priložte plniacu ihlu.

Plňte 3-4 krátkymi vpichmi.

Plňte pomaly, nepreplňujte.

Neplňte zapaľovač v blízkosti otvoreného ohňa!

Po plnení utrite zapaľovač a ruky, skôr, ako si zapálite.

Po plnení čakajte 30-40 sekúnd pred ďalším použitím zapaľovača

Informujeme:

Nenechávajte v blízkosti detí!

Zapaľujte zapaľovač ďalej od tváre a oblečenia.

Obsahuje horľavý plyn pod tlakom

Zapaľovač zhasína po uvoľnení mačkaciého mechanizmu.

Dávajte pozor, aby vám nikdy nepadol, prípadne nikdy neodkladajte horiaci (nezhasnutý) zapaľovač (**).

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Uistite sa, že plameň je po použití uhasený.

Nad viditeľnou častou plameňa je vysoká teplota.

Venujte mimoriadnu pozornosť zabráneniu popáleniu a ohňu.

Neponechávajte zapálený dlhšie než 10 sekúnd.

Nožnice a orezávače slúži výhradne k orezávaniu dútnikov.

Doporučení

Pred reklamáciou zapaľovača sa uistite, či je naplnený plynom, má správnu výšku plameňa.

Na mechanicky poškodené zapaľovače a prepálene mriežky sa nevzťahuje reklamácia

PRÍSLUŠENSTVO K DÚTNIKOM

Stríhadla, dierovače a nožnice na dútniky.

Náradie je určené výhradne k orezávaniu a dierovaniu dútnikov.

POZOR! Tieto nástroje sú veľmi ostré a hrozí Vám pri nesprávnom používaní nebezpečie úrazu. Uchovávajte mimo dosah detí.

Postup používania:

Nástroj opatrne vytiahnite z obalu a použite ho na pripravenom dútniku – dútnik buď orežte, alebo opatrne predierkujte a následné zapáľte zapaľovačom zo série HONEST, PROMISE, alebo MOONGRASS.

Údržba a skladovanie:

Nástroje je potrebné poriadne čistiť po každom použití čistou a mäkkou utierkou.

BENZÍN DO ZAPAĽOVAČOV, UHLÍKY K VODNÝM FAJKÁM

Nenechávajte nádobku s plynom v blízkosti detí!

Nikdy nevystavujte teplote vyššej ako 50°C, ani priamemu slnečnému žiareniu.

Nikdy neprerážajte, ani nevhadzujte do otvoreného ohňa.

Skladujte na vetrateľnom mieste.

Návod na doplňovanie paliva plynového zapaľovača

Zapaľovače plňte iba plynom k tomu určeným.

Držte zapaľovač dnom hore.

Odkloňte zapaľovač do priestoru.

Na ventil zapaľovača priložte plniacu ihlu.

Plňte 3-4 krátkymi vpichmi.

Plňte pomalý, nepreplňujte.

Neplňte zapaľovač v blízkosti otvoreného ohňa!

Po plnení utrite zapaľovač a ruky, skôr, ako si zapálite.

Po plnení čakajte 30-40 sekúnd pred ďalším použitím zapaľovača.

Uhlíky k vodným fajkám slúžia k rozpáleniu a udržaniu žravého tabaku v keramické miske.

Uhlík uchopíme do klieští, ktoré sú súčasťou balenia vodnej fajky, a zapálime zapaľovačom zo série HONEST, PROMISSE, alebo MOONGRASS.

Správne horiaci uhlík rovnomerne žhaví tabak.

Nedotýkajte sa horúceho uhlíka holými rukami, hrozí nebezpečie popálenia.

Uhlíky nie sú určené na konzumáciu.

Pri čistení shishy sa presvedčte, že uhlíky sú už vyhasnuté, aby nedošlo k popáleniu.